Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach, ul.Wrocławska 1, 44-100 Gliwice. tel (032) 231-18-85 fax (032) 231-76-23

Pożary 638
Miejscowe
zagrożenia
658
Alarmy
fałszywe
170
RAZEM:
1466

Licznik odwiedzin:

©KM PSP Gliwice