Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach, ul.Wrocławska 1, 44-100 Gliwice. tel (032) 231-18-85 fax (032) 231-76-23

Pożary 684
Miejscowe
zagrożenia
794
Alarmy
fałszywe
92
RAZEM:
1570

Licznik odwiedzin:

©KM PSP Gliwice