Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach, ul.Wrocławska 1, 44-100 Gliwice. tel (032) 231-18-85 fax (032) 231-76-23

Pożary 454
Miejscowe
zagrożenia
386
Alarmy
fałszywe
52
RAZEM:
892

Licznik odwiedzin:

©KM PSP Gliwice