Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach, ul.Wrocławska 1, 44-100 Gliwice. tel (032) 231-18-85 fax (032) 231-76-23

Pożary 534
Miejscowe
zagrożenia
487
Alarmy
fałszywe
136
RAZEM:
1157

Licznik odwiedzin:

©KM PSP Gliwice