AKTUALNOŚCI

28-03-2017 - Kampania STOP pożarom traw.

17-02-2017
- List Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
10-02-2017
- List Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji do funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Państwowej Straży Pożarnej.

06-02-2017
- Indywidualne i Drużynowe Mistrzostwa woj. śląskiego Strażaków Państwowej Straży Pożarnej w Tenisie Stołowym.

25-10-2016
- Uroczystość uhonorowania funkcjonariuszy służb podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji.

15-09-2016
- Ogłoszenie o wyborze oferty na dostawę oleju napędowego w ilości 24 000 litrów do siedziby KM PSP w Gliwicach oraz podległych Jednostek Ratowniczo - Gaśniczych PSP w Gliwicach - Łabędach, Knurowie i Pyskowicach.

15-09-2016
- Informacja o spotkaniu informacyjnym ws. "Szkolenia z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków ratowników OSP".

01-09-2016
- Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę oleju napędowego w ilości 24 000 litrów do siedziby KM PSP w Gliwicach oraz podległych Jednostek Ratowniczo - Gaśniczych PSP w Gliwicach - Łabędach, Knurowie i Pyskowicach - SPECYFIKACJA.

31-08-2016
- Informacja o spotkaniach organizacyjnych "Szkolenia podstawowego dla strażaków ratowników OSP".

18-08-2016
- Strażacy z JRG PSP Pyskowice uratowali dziecko.

21-07-2016
- Europejskie Igrzyska Służb Mundurowych - European Police & Fire Games.

29-06-2016
- Nagrody Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

13-06-2016
- Dzień Strażaka 2016.

20-05-2016
- Plebiscyt SUPERSTRAŻAK 2016 - zagłosuj na strażaków oraz jednostki OSP i PSP w woj. śląskim.

06-05-2016
- Ogłoszenie o wyborze oferty na remont wejścia i bieżącą konserwację klatki schodowej oraz ciągów komunikacyjnych w obrębie części N3 budynku KM PSP w Gliwicach przy ul. Wrocławskiej 1.

15-04-2016
- Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont wejścia i bieżącą konserwację klatki schodowej oraz ciągów komunikacyjnych w obrębie części N3 budynku KM PSP w Gliwicach przy ul. Wrocławskiej 1 - SPECYFIKACJA.

14-04-2016
- Ogłoszenie o wyborze oferty na dostawę oleju napędowego w ilości 25 000 litrów do siedziby KM PSP w Gliwicach oraz podległych Jednostek Ratowniczo - Gaśniczych w Gliwicach - Łabędach, Knurowie i Pyskowicach.

31-03-2016
- Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę oleju napędowego w ilości 25 000 litrów do siedziby KM PSP w Gliwicach oraz podległych Jednostek Ratowniczo - Gaśniczych w Gliwicach - Łabędach, Knurowie i Pyskowicach - SPECYFIKACJA.

15-02-2016
- Indywidualne i Drużynowe Mistrzostwa woj. śląskiego Strażaków PSP w Tenisie Stołowym oraz Mistrzostwa woj. śląskiego Weteranów PSP w Tenisie Stołowym.

14-01-2016
- Grand Prix Śląska Strażaków w Tenisie Stołowym o Puchar Sląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP 2015.


WYBRANE OGŁOSZENIA Z LAT UBIEGŁYCH

21-12-2015 - Informator Akademicki SGSP.

22-07-2015
- Zanim wezwiesz straż pożarną do os i szerszeni.

17-07-2015
- Mistrzostwa Świata Służb Mundurowych  "World Police and Fire Games 2015".

26-02-2014 -
Karty ratownicze w pojeździe - 8 stycznia 2014 r. Komendant Główny PSP – gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz, Prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego – Jakub Faryś oraz Prezes Związku Dealerów Samochodów – Marek Konieczny podpisali list intencyjny dotyczący podjęcia współpracy w celu zwiększenia skuteczności prowadzonych działań ratowniczych.

13-11-2012
- Zarządzenie nr 14/2012 Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach z dnia 01.10.2012 r. w sprawie: wprowadzenia do użytkowania wymagań organizacyjno - technicznych dot. uzgadniania przez Komendanta Miejskiego PSP w Gliwicach sposobu połączenia urządzeń sygnalizacyjno - alarmowych systemu sygnalizacji pożarowej z obiektem KM PSP Gliwice lub wskazanym przez Komendanta Miejskiego PSP w Gliwiach.

08-12-2011
- NIE dla czadu!!!

14-03-2011 - WYPALANIE TRAW ZABIJA!!!

28-01.2011
- Informacja w sprawie projektu "Bezpieczne Południe - rozbudowa systemu ratownictwa drogowego na ciągach komunikacyjnych Polski południowej".