INFORMACJE Z B I P

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
ul. Wrocławska 1
44-100 Gliwice
telefon: ( 032 ) 231 18 85
fax: ( 032 ) 231 76 23
e-mail: kmpsp@kmpsp.gliwice.pl

Podstawa Prawna Działalnosci:

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r o Państwowej Straży Pożarnej (t.j.: Dz.U. z 2016 r. poz. 603 z póżn. zm)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r o Ochronie Przeciwpożzarowej ( t.j.: Dz.U. z 2017 r. poz. 736)

Instytucje nadrzędne:

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach
Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie

Organizacja Komendy:

Regulamin Organizacyjny

Sprawy Obywatelskie:


Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków dwa razy w tygodniu w dniach wtorek i piątek, w godzinach od 8.15 do 10.15. Przyjęcie interesanta powinno być poprzedzone zgłoszeniem osobistym lub telefonicznym pod nr ( 032 ) 231 18 85 w sekretariacie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach ul. Wrocławska 1.
W zgłoszeniu należy podać swoje dane osobowe, adres zamieszkania oraz rodzaj sprawy, którą zainteresowany chce przedstawić Komendantowi Miejskiemu.

Skargi i wnioski możzna również kierować do Komendy w formie pisemnej na adres:

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
ul. Wrocławska 1
44-100 Gliwice

Budżet Komendy:
rok 2018– 18.614.000 zl.