Ćwiczenia Kompanii Odwodowej OSP nr 5
Wojewódzkiego Odwodu Operacyjnego
Łącza - 25.04.2008 r.

W dniu 25.04.2008r. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach przy współudziale Nadleśnictwa Rudziniec zorganizowała ćwiczenia doskonalące dla Kompanii Odwodowej OSP nr 5 Wojewódzkiego Odwodu Operacyjnego. Uczestnikami ćwiczeń były zastępy wchodzące w skład kompanii wspierane strażakami z 3 jednostek terytorialnie usytuowanych najbliżej miejsca ćwiczeń. Zaangażowano również 2 zastępy PSP, jeden ze względu na przynależność terenu ćwiczeń do strefy ochronnej danego JRG a drugi z uwagi na wykorzystanie pompy dużej wydajności i samochodu wężowego w celu zbudowania linii zasilającej.

Podstawowym założeniem ćwiczeń było ugaszenie pożaru lasu, który wybuchł w oddziale 174 Leśnictwa Łącza, Nadleśnictwa Rudziniec.

Manewry realizowano w czasie rzeczywistym.

Po przyjęciu zgłoszenia MSK w Gliwicach zadysponowało na miejsce zastęp gaśniczy z JRG Gliwice-Łabędy oraz zaalarmowano OSP Łącza i OSP Bojszów. Razem z zastępem JRG na miejsce udał się Dowódca JRG Gliwice-Łabędy. Po dojeździe przystąpiono do rozwinięcia z samochodów gaśniczych i podania prądów wody na zagrożone obszary leśne. Intensywne podawanie wody spowodowało szybkie opróżnienie zbiorników w samochodach, a warunki pogodowe sprzyjające rozwojowi pożaru wymusiły na Kierującym Akcją Ratowniczą powiadomienie MSK o konieczności zadysponowania na miejsce dodatkowych samochodów gaśniczych, najlepiej ciężkich. Powiadomiono dodatkowe jednostki OSP: Rudziniec i Sierakowice a w porozumieniu z Komendantem Miejskim PSP w Gliwicach i w uzgodnieniu z WSKR Katowice zaalarmowano Kompanię Odwodową OSP nr 5.

Punkt koncentracji sił i środków zorganizowano na parkingu przy końcowym przystanku autobusowym w Łączy.

Po sformowaniu się kompanii i zgłoszeniu przez jej Dowódcę Kierującemu Akcją Ratowniczą gotowości do podjęcia działań przeprowadzono odprawę w trakcie której podzielono teren działań na odcinki bojowe oraz omówiono zadania dla poszczególnych dowódców odcinków.

W uzgodnieniu z Nadleśnictwem Rudziniec na miejsce pożaru wezwano dwa samoloty gaśnicze w celu dokonania zrzutów gaśniczych wody. Po wykonaniu lotu rozpoznawczego i nalotu próbnego samoloty Dromader wykonały zrzuty wody na oznakowany świecą dymną „palący się” oddział.
Nadleśnictwo Rudziniec zadysponowało również na miejsce pożaru śmigłowiec do dyspozycji Kierującego Akcją Ratowniczą, przelot nad terenem działań umożliwił pełne ogarnięcie całego terenu i określenie poprawności umiejscowienia samochodów gaśniczych.
Ćwiczenia miały na celu przede wszystkim przetestowanie różnych sposobów dostarczania wody na duże odległości. Dodatkową trudnością było zintegrowanie działań wielu jednostek, w tym ratowników OSP z KSRG i z poza systemu, ratowników PSP i pracowników Nadleśnictwa. Zamiar taktyczny w pełni zrealizowano, a po zbudowaniu linii wężowej nie nastąpiły przerwy w zasilaniu, udało się także uniknąć awarii pomp i pęknięć odcinków.
W ćwiczeniach czynnie uczestniczyli strażacy Komendy Wojewódzkiej PSP oraz KM PSP Zabrze, Ruda Śląska i Świętochłowice biorący udział w Szkoleniu Zawodowym dla strażaków komendy Wojewódzkiej i Komend Miejskich PSP.

Działaniami kierował dowódca JRG PSP Gliwice-Łabędy kpt. Józef Glagla.

W ćwiczeniach brało udział :

12 zastępów OSP KSRG wchodzących w skład kompanii Odwodowej Nr5,
3 zastępy OSP z poza KSRG,
2 zastępy JRG PSP.

Warto podkreślić że na ćwiczenia przybyły wszystkie alarmowane siły i środki.

GALERIA ZDJĘĆ

st. kpt. D. Mrówka