Ćwiczenia Kompanii Odwodowej OSP nr 5
Wojewódzkiego Odwodu Operacyjnego
Niewiesze - 25.06.2009 r.

W dniu 25.06.2009 r. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach zorganizowała ćwiczenia doskonalące dla Kompanii Odwodowej OSP nr 5 Wojewódzkiego Odwodu Operacyjnego. Uczestnikami ćwiczeń były zastępy wchodzące w skład kompanii, wspierane strażakami oraz sprzętem z 4 Jednostek Ratowniczo – Gaśniczych.
Ćwiczenia składały się z dwóch etapów. I etap o charakterze edukacyjnym, w trakcie którego dokonano podziału kompanii na trzy plutony, a na trzech przygotowanych wcześniej stanowiskach realizowano zajęcia instruktażowe obejmujące:
- omówienie zagadnień logistycznych podczas długotrwałych akcji ratowniczo – gaśniczych,
- omówienie zasad prowadzenia działań z ratownictwa ekologicznego na zbiornikach wodnych, pokaz przykładowych działań,
- zasady realizowania zaopatrzenia wodnego przy wykorzystaniu naturalnych zbiorników wodnych, sposoby dostarczania wody na dalekie odległości, zajęcia teoretyczne i praktyczne.
II etap obejmował realizację założenia przy wykorzystaniu wszystkich przybyłych zastępów. Podstawowym założeniem tego ćwiczenia było ugaszenie pożaru dzikiego wysypiska śmieci i opon, który wybuchł w zaroślach przy wjeździe do miejscowości Niewiesze. Do ugaszenia pożaru niezbędne było podanie dużej ilości wody w krótkim czasie, co spowodowało konieczność dostarczania wody na duże odległości. Zastosowano system przepompowywania pomiędzy poszczególnymi samochodami.

Alarmowanie jednostek rozpoczęto o godzinie 8.15, pierwszy zastęp przybył na miejsce koncentracji o godzinie 8.25, a o 9.03 minimalny skład gotowy był do podjęcia działań.
Działaniami kierował dowódca JRG PSP Pyskowice mł. bryg. Adam Lachowicz.

W ćwiczeniach brało udział:

13 zastępów OSP KSRG wchodzących w skład Kompanii Odwodowej Nr 5, 4 zastępy JRG PSP. Łącznie w ćwiczeniach trwających blisko 7 godzin brało udział 66 strażaków ochotników i 29 strażaków PSP.

Na miejsce ćwiczeń przybył również Pan Sławomir Adamczyk – wicestarosta powiatu gliwickiego oraz Grupa Operacyjna KW PSP.

 Ćwiczenia zostały podsumowane na końcowej zbiórce kompanii przez Z-cę Komendanta Miejskiego PSP w Gliwicach – mł. bryg. Mariana Matejczyka. Po oficjalnym zakończeniu ćwiczeń wszyscy strażacy otrzymali posiłek w postaci tradycyjnej grochówki i kiełbasy pieczonej na ognisku.

GALERIA ZDJĘĆ

mł. bryg. D. Mrówka