Link specyfikacji istotnych warunków zamówienia na dostawę 26 250 L ON dla KM PSP Gliwice: 2370.4.2018.2 SIWZ na dostawę 26250 L ON       Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym. Ogłoszenie nr 646590-N-2018 z dnia 2018-11-09 r. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach: Dostawa oleju napędowego (KOD CPV – 09134220-5) w ilości 26 […]

Read More