Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach
st. bryg. mgr inż. Janusz Przybylski
Zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach
st. bryg. mgr inż. Marian Matejczyk
Zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach
mł. bryg. mgr inż. Bernard Wilczek

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach
44-100 Gliwice ul. Wrocławska 1

Tel: 32-231-18-85