Ogłoszenie wyników naboru etap I

Wykaz numerów identyfikacyjnych kandydatów dopuszczonych do II etapu naboru.
Wykaz numerów identyfikacyjnych kandydatów odrzuconych wraz z przyczynami odrzucenia.