Protokół Komisji Kwalifikacyjnej II ETAP

Protokół z czynności Komisji Kwalifikacyjnej II ETAP w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do służby w KM PSP Gliwice II ETAP – test sprawności fizycznej.