Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach
44-100 Gliwice ul. Wrocławska 1

Tel: 32-231-18-85