KOMENDA MIEJSKA

PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W GLIWICACH

998 / 112

32-231-18-85

ul. Wrocławska 1

44-100 Gliwice


STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW POŻARNICTWA

JEST APOLITYCZNĄ I SAMORZĄDNĄ ORGANIZACJĄ NAUKOWO – TECHNICZNĄ ZRZESZAJĄCĄ STRAŻAKÓW W SŁUŻBIE STAŁEJ, PRZYGOTOWAWCZEJ I KANDYDACKIEJ Z WYKSZTAŁCENIEM TECHNICZNYM, CO NAJMNIEJ ŚREDNIM. PONADTO CZŁONKAMI SITP SĄ EMERYCI ORAZ OSOBY CYWILNE POSIADAJĄCE WYŻSZE LUB ŚREDNIE WYKSZTAŁCENIE W ZAKRESIE ZWIĄZANYM Z POŻARNICTWEM LUB OSOBY PRACUJĄCE ZAWODOWO W POŻARNICTWIE I SPEŁNIAJĄCE POWYŻSZE KRYTERIA.
STOWARZYSZENIE POWSTAŁO W 1983 ROKU Z INICJATYWY PIERWSZYCH ABSOLWENTÓW WYŻSZEJ OFICERSKIEJ SZKOŁY POŻARNICZEJ. W TYM SAMYM ROKU ZOSTAŁO PRZYJĘTE JAKO CZŁONEK ZWYCZAJNY FEDERACJI STOWARZYSZEŃ NAUKOWO – TECHNICZNYCH NOT .
OBECNIE SITP LICZY OKOŁO 1400 CZŁONKÓW INDYWIDUALNYCH ORAZ 38 CZŁONKÓW WSPIERAJĄCYCH. NA TERENIE POLSKI DZIAŁA 20 ODDZIAŁÓW TERENOWYCH SITP, NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ. STOWARZYSZENIE JEST ZAREJESTROWANE W VII WYDZIALE CYWILNYM I REJESTROWYM SĄDU WOJEWÓDZKIEGO W WARSZAWIE POD NUMEREM REJESTRU RST 383.’
STOWARZYSZENIE POSIADA WYDZIELONĄ JEDNOSTKĘ GOSPODARCZĄ – „IZBĘ RZECZOZNAWCÓW SITP”, DZIAŁAJĄCĄ NA PODSTAWIE ZEZWOLENIA MINISTRA FINANSÓW Z DNIA 18 LISTOPADA 1989 ROKU.
ODDZIAŁ KATOWICKI SKŁADA SIĘ Z 10 KÓŁ. W SWOICH SZEREGACH ZRZESZA OKOŁO 300 CZŁONKÓW INDYWIDUALNYCH ORAZ 14 WSPIERAJĄCYCH. OD WIELU LAT WE WSPÓŁZAWODNICTWIE ZAJMUJE CZOŁOWE MIEJSCA. COROCZNIE W MIESIĄCU MAJU ODDZIAŁ ORGANIZUJE KONFERENCJE NAUKOWO – TECHNICZNE, CIESZĄCE SIĘ DUŻĄ POPULARNOŚCIĄ ZARÓWNO ŚRODOWISKA POŻARNICZEGO JAK I OSÓB ZWIĄZANYCH Z BRANŻĄ. W ORGANIZOWANYCH CYKLICZNIE SPOTKANIACH SEMINARYJNYCH CHĘTNIE BIORĄ UDZIAŁ RZECZOZNAWCY I LICZNI ZAINTERESOWANI ZA CAŁEGO KRAJU.

ODDZIAŁ KATOWICKI JEST RÓWNIEŻ ORGANIZATOREM INTEGRACYJNYCH IMPREZ SPORTOWO – ROZRYWKOWYCH.

NASZA DZIAŁALNOŚĆ OPIERA SIĘ NA PRACY SPOŁECZNEJ OGÓŁU CZŁONKÓW.

Zamieszczono za zgodą SITP Katowice.

 

Wielkość czcionki