Wydział kontrolno - rozpoznawczy.

Wzór wniosku w sprawie wydania zaświadczenia o pożarze lub zdarzeniu.

Wzór zawiadomienia o zakończeniu budowy/robót budowlanych – odbiór obiektu w trybie art. 56  ustawy Prawo Budowlane 

Ramowy wykaz dokumentów niezbędnych do przedłożenia organom Państwowej Straży Pożarnej przy przekazywaniu obiektu do eksploatacji

Wydział operacyjno - szkoleniowy.

Potwierdzenie przekazania terenu, obiektu lub mienia objętego działaniem ratowniczym

Potwierdzenie udziału w działaniu ratowniczym

Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego

Wydział kwatermistrzowsko - techniczny.

Oświadczenie mieszkaniowe do ustalenia uprawnień do równoważnika za remont bądź równoważnika za brak mieszkania

Wniosek o przyznanie pomocy finansowej na budownictwo

Wniosek o przyznanie dopłaty do wypoczynku

Wniosek o przyznanie świadczenia socjalnego

Wniosek o wypłatę zryczałtowanego równoważnika pieniężnego w zamian za niewykorzystany przejazd na koszt Państwowej Straży Pożarnej

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach
44-100 Gliwice ul. Wrocławska 1

Tel: 32-231-18-85