KOMENDA MIEJSKA

PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W GLIWICACH

998 / 112

32-231-18-85

ul. Wrocławska 1

44-100 Gliwice

Projekt „e-straż: wdrożenie elektronicznego systemu usług dla ludności
w jednostkach PSP woj. śląskiego” współfinansowany jest przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach we współpracy z komendami powiatowymi / miejskimi PSP województwa śląskiego realizuje projekt pt
„e-straż: wdrożenie elektronicznego systemu usług dla ludności w jednostkach PSP woj. śląskiego”. Przedsięwzięcie to współfinansowane jest w 75 % przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Istotą projektu jest stworzenie systemu usług on-line skierowanego do mieszkańców województwa śląskiego oraz petentów jednostek Państwowej Straży Pożarnej województwa śląskiego, w szczególności inwestorów. System ten będzie oparty na wdrożeniu infrastruktury podpisu elektronicznego i elektronicznego obiegu dokumentów we wszystkich komendach powiatowych / miejskich PSP województwa śląskiego oraz Komendzie Wojewódzkiej PSP w Katowicach.

Projekt e-straż jest kompleksowym instrumentem obejmującym swym zasięgiem Komendę Wojewódzką PSP w Katowicach oraz wszystkie komendy miejskie (powiatowe) Państwowej Straży Pożarnej województwa śląskiego. Oznacza to, że wszystkie jednostki organizacyjne PSP naszego województwa będą działały w oparciu o jednolity system elektronicznego obiegu dokumentacji i obejmą swym zasięgiem 36 powiatów województwa. Ograniczy to w sposób istotny koszty funkcjonowania tych jednostek, uczyni je bardziej przyjaznymi dla otoczenia biznesowego oraz skróci czas oczekiwania na wydanie decyzji administracyjnych.

Na inicjatywę e-straż składają się następujące elementy składowe:

– zakup sprzętu i oprogramowania niezbędnego dla funkcjonowania systemu (wyposażenie 32 jednostek organizacyjnych PSP województwa śląskiego w infrastrukturę podpisu elektronicznego i elektronicznego obiegu dokumentów i spraw),
– wdrożenie platformy e-straż oraz systemów informatycznych,
– przygotowanie Komendy Wojewódzkiej PSP w Katowicach oraz 31 komend powiatowych (miejskich) PSP do wdrożenia systemu elektronicznego obiegu dokumentów oraz
elektronicznych usług dla ludności.

W ramach projektu zakupiony zostaną następujący sprzęt i oprogramowanie: nośniki do podpisu elektronicznego (144 szt.), czytniki kart (66 szt.), serwery (31 jednostek), podpis elektroniczny kwalifikowany (66 szt.), podpis elektroniczny zwykły (82 szt.).

Rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w jednostkach organizacyjnych PSP województwa śląskiego przeprowadzona zostanie w oparciu o najnowsze technologie. Zastosowane rozwiązania będą charakteryzować się neutralnością technologiczną, co oznacza pełną integrację z systemami istniejącymi we wszystkich jednostkach, bez konieczności ich wymiany. Oprogramowanie tworzyć będzie spójny system informatyczny, który umożliwiać będzie prace na stanowiskach sieci lokalnej w oparciu o
architekturę klient/serwer.

Zdecydowano się na zastosowanie takich rozwiązań technicznych, które gwarantują maksymalne wykorzystanie istniejących zasobów, są w pełni kompatybilne z posiadaną infrastrukturą informatyczną jednostek organizacyjnych PSP oraz bazują na popularnych i rozpowszechnionych standardach technologicznych, gwarantujących uniwersalność systemu.

Zakłada się, że dzięki budowie infrastruktury podpisu elektronicznego będzie możliwe w krótkim czasie zaoferowanie on-line obywatelom i przedsiębiorcom usług publicznych dostępnych dzisiaj wyłącznie w formie papierowej. Powszechne zastosowanie podpisu elektronicznego w komendach PSP województwa śląskiego umożliwi szybkie, sprawne i tanie załatwianie spraw publicznych.

Wielkość czcionki