Komendant Miejski
Państwowej Straży Pożarnej
w Gliwicach

st. bryg. mgr inż. Janusz Przybylski