WZORY PISM
Wydziału Operacyjno - Szoleniowego


1. Potwierdzenie przekazania terenu, obiektu lub mienia objętego działaniem ratowniczym
2. Potwierdzenie udziału w działaniu ratowniczym
3. Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego