WZORY PISM
Wydziału Kwatermistrzowsko - Technicznego


1. Oświadczenie mieszkaniowe do ustalenia uprawnień do równoważnika za remont bądź równoważnika za brak mieszkania
2. Wniosek o przyznanie pomocy finansowej na budownictwo
3. Wniosek o wypłatę zryczałtowanego równoważnika pieniężnego w zamian za niewykorzystany przejazd na koszt Państwowej Straży Pożarnej
4. Wniosek o przyznanie dopłaty do wypoczynku
5. Wniosek o przyznanie świadczenia socjalnego