WZORY PISM
Wydziału Kontrolno - Rozpoznawczego


1. Wzór wniosku w sprawie wydania zaświadczenia o pożarze lub zdarzeniu
2. Wzór zawiadomienia o zakończeniu budowy/robót budowlanych - odbiór obiektu w trybie art. 56 ust. 1 ustawy Prawo Budowlane (nałożono obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie)
3. Wzór zawiadomienia o zakończeniu budowy/robót budowlanych - odbiór obiektu w trybie art. 56 ust. 1a ustawy Prawo Budowlane (gdy projekt budowlany obiektu budowlanego nieobjętego obowiązkiem uzyskania pozwolenia na użytkowanie wymagał uzgodnienia pod względem ochrony przeciwpożarowej)
4. Ramowy wykaz dokumentów niezbędnych do przedłożenia organom Państwowej Straży Pożarnej przy przekazywaniu obiektu do eksploatacji


4. Wykaz rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych woj. śląskiego.

5.
Zarządzenie nr 14/2012 Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach z dnia 01.10.2012 r. w sprawie: wprowadzenia do użytkowania wymagań organizacyjno - technicznych dot. uzgadniania przez Komendanta Miejskiego PSP w Gliwicach sposobu połączenia urządzeń sygnalizacyjno - alarmowych systemu sygnalizacji pożarowej z obiektem KM PSP Gliwice lub wskazanym przez Komendanta Miejskiego PSP w Gliwiach.