Dzień Strażaka 2005

W dniu 12 maja 2005 r. odbyły się obchody Dnia Strażaka na placu Komendy Miejskiej. W uroczystości wzięli udział strażacy Komendy Miejskiej PSP w Gliwicach oraz przedstawiciele jednostek OSP na terenie powiatu. Uroczystość uświetnili swoją obecnością: z ramienia Komendanta Wojewódzkiego PSP w Katowicach st. bryg. Andrzej Maryjosz, przewodniczący Rady Miasta Pan Stanisław Ogryzek, przewodniczący Rady Powiatu ziemskiego gliwickiego i jednocześnie Prezes Zarządu Powiatowego OSP RP Pan Tadeusz Mamok, Księdz kapelan braci strażackiej powiatu gliwickiego – Piotr Faliński, przedstawiciele władz samorządowych, wójtowie, burmistrzowie oraz reprezentanci innych służb mundurowych (policja, straż miejska, wojsko, żandarmeria).
Za wieloletnią służbę na rzecz ratowania zagrożonego mienia, zdrowia i życia ludzkiego odznaczeni zostali:

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. st. ogn. KOZAK Danuta c. Jerzego, której odznaczenie wręczone zostało na uroczystości wojewódzkiej z okazji obchodów Dnia Strażaka 2005, które odbyło się w dniu 13.05
oraz
2. st. ogn. GŁĄB Karol s. Henryka
3. st. ogn. JAWOREK Henryk s. Ryszarda
4. st. ogn. SULIG Piotr s. Huberta
5. st. ogn. PIETRZIK Henryk s. Piotra
6. st. ogn. MACIOROWSKI Józef s. Antoniego
7. st. ogn. POTKOWA Waldemar s. Piotra

 

SREBRNĄ ODZNAKĄ "ZASŁUŻONY DLA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ"

1. st. asp. KOCHOŃ Damian s. Edwarda, któremu odznaczenie wręczone zostało na uroczystości wojewódzkiej z okazji obchodów Dnia Strażaka 2005, które odbyło się w dniu 13.05
oraz
2. st. ogn. KACZMAREK Andrzej s. Leona
3. asp. DŁUGOSZ Herbert s. Pawła

BRĄZOWĄ ODZNAKĄ "ZASŁUŻONY DLA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ"


1. bryg. inż. ZIELIŃSKI Mieczysław s. Wincentego, któremu odznaczenie wręczone zostało na uroczystości wojewódzkiej z okazji obchodów Dnia Strażaka 2005, które odbyło się w dniu 13.05
oraz
2.asp. sztab. DUSZYŃSKI Leszek s. Bronisława
3.st.ogn. GLOWANIA Roman s. Bernarda
4.st. ogn. KRAFIOŁ Alojzy s. Antoniego

Dyplom Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej

za wzorową postawę i wysokie osiągnięcia w realizacji zadań służbowych otrzymał asp. sztab. SYSOŁ Henryk.

ZŁOTYM MEDALEM Za Zasługi Dla Pożarnictwa

1. mł. bryg. PRZYBYLSKI Janusz s. Mieczysława, któremu odznaczenie wręczone zostało na uroczystości wojewódzkiej z okazji obchodów Dnia Strażaka 2005, które odbyły się w dniu 13.05
oraz
2. st ogn. BIENIEK Albert s. Wiktora

SREBRNYM MEDALEM Za Zasługi Dla Pożarnictwa

1. kpt. GĄSIOR Wojciech s. Stanisława
2. asp. JAWOREK Waldemar s. Ryszarda

BRĄZOWYM MEDALEM Za Zasługi Dla Pożarnictwa

1. st. ogn. BOROWSKI Marek s. Romana
2. st. ogn. KRAFCZYK Piotr s. Ernesta
3. st. ogn. NIESTRÓJ Henryk s. Władysława
4. st. ogn. OSINIAK Jan s. Jana
5. mł. ogn. WAWROSZ Krzysztof s. Alojzego

Następnie funkcjonariuszom Komendy wręczono awanse w stopniach służbowych.
•  do stopnia młodszego kapitana – 1 funkcjonariusz,
•  do stopnia aspiranta sztabowego – 2 funkcjonariuszy,
•  do stopnia aspiranta - 4 funkcjonariuszy,
•  do stopnia starszego ogniomistrza - 6 funkcjonariuszy,
•  do stopnia ogniomistrza - 10 funkcjonariuszy,
•  do stopnia młodszego ogniomistrza - 10 funkcjonariuszy,
•  do stopnia starszego sekcyjnego – 3 funkcjonariuszy,
•  do stopnia starszego strażaka – 7 funkcjonariuszy.

Odznaka Honorowa Strażaka Powiatu Gliwickiego nadana została następującym strażakom:
st. asp. ADAMSKI Marek, st. ogn. KLUCZNY Jan, st. ogn. GLOGOWSKI Eugeniusz,
st. ogn. KOZIOŁ Krzysztof, ogn. BONK Ryszard

W podziękowaniu za współpracę z Komendą Miejską PSP w Gliwicach, Komendant Miejski PSP w Gliwicach uhonorował Pana Wojciecha KOTYLAKA – artystę malarza tablicą pamiątkową Komendy Miejskiej.

Galeria zdjęć.