Dzień Strażaka 2008

W dniu 09. maja 2008 r. o godz.12.00 w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach odbyły się obchody Dnia Strażaka 2008. Uroczysty apel z okazji święta prowadził st. kpt. Wojciech Gąsior - Dowódca Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej PSP w Knurowie.
Komendant Miejski PSP w Gliwicach bryg. mgr inż. Janusz Przybylski w swoim wystąpieniu podziękował za przybycie zaproszonym gościom, w tym m.in.: Staroście powiatu gliwickiego, Prezydentom, Burmistrzom i Wójtom i licznie przybyłym sympatykom braci strażackiej.
Uroczystość zaszczyciły swoją obecnością poczty sztandarowe jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

Odznaczenia resortowe i awanse do wyższych stopni służbowych otrzymali:

Decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji odznaczonych BRĄZOWĄ ODZNAKĄ ZASŁUŻONY DLA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ zostało 16 strażaków, m.in.:


1. bryg. MUCHA Krzysztof,
2. mł. bryg. WÓJCIK
Tomasz,
3. st. asp. MAJKA
Mirosław,
4. asp. GRABOWSKI
Piotr,
5. st. ogn. GLOGOWSKI
Jan,
6. st. ogn. SCHMELTER
Joachim,
7. ogn. GAWLIK
Rafał,
8. ogn. SZOŁTYSIK
Marian.

Uchwałą Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej odznaczeni zostali :

SREBRNYM MEDALEM „Za Zasługi Dla Pożarnictwa”

1. st. kpt. MATEJCZYK Marian,
2. kpt. GROCHOWSKI Jerzy.

BRĄZOWYM MEDALEM „Za Zasługi Dla Pożarnictwa”

st. ogn. SZNAJDER Damian.

Za wzorową postawę i wysokie osiągnięcia w realizacji zadań służbowych Dyplomem Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej wyróżniony został st. kpt. Lachowicz Adam.

Rozkazem Personalnym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zostali awansowani do wyższych stopni służbowych strażacy:

do stopnia

MŁODSZEGO BRYGADIERA

1. st. kpt. WÓJCIK Tomasz,
2. st. kpt. MRÓWKA Dariusz.

KAPITANA

1. mł. kpt. GROCHOWSKI Jerzy.

Rozkazem Personalnym Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej zostali awansowani do wyższych stopni służbowych strażacy:

do stopnia:

ASPIRANTA SZTABOWEGO

1. st. asp. ADAMSKI Marek,
2. st. asp. KĘPIŃSKI Dariusz.

STARSZEGO ASPIRANTA

1. asp. JAWOREK Waldemar.


ASPIRANTA

1. mł. asp. KRYSZTOFIAK Arkadiusz,
2. mł. asp. PIETRZIK Henryk,
3. mł. asp. SERAFINIAK Henryk,
4. mł. asp. SKWIRUT Izabela,
5. mł. asp. JAWOREK Kornelia,
6. mł. asp. SIKORA Manfred,
7. mł. asp. SZYMAŃSKI Tomasz,
8. mł. asp. ZUBEL Wacław.

Śląski Komendant Wojewódzki PSP w Katowicach Rozkazem Personalnym nadał stopnie podoficerskie 18 strażakom KM PSP w Gliwicach.
Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach Rozkazem Personalnym nadał stopnie służbowe 13 strażakom.
Odznaka Honorowa Strażaka Powiatu Gliwickiego nadana została 5 strażakom.

P. Tadeusz Mamok – przewodniczący Rady Powiatu Gliwickiego i P. Krystyna Kręgiel – kierownik Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Gliwicach wręczyli zestaw ratunkowy torba R-1 dla OSP Wilcza.

Wręczono również nagrody laureatom finału powiatowego konkursu plastycznego o tematyce ochrona przeciwpożarowa.

GALERIA ZDJĘĆ