Dzień Strażaka 2009

W dniu 15 maja 2009 roku, w siedzibie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach zorganizowano uroczyste obchody Dnia Strażaka 2009 r. Obchody święta patrona wszystkich pożarników, są okazją do uczczenia i upamiętnienia efektów naszej codziennej, trudnej pracy w służbie całemu społeczeństwu. To właśnie w tym dniu najbardziej zasłużeni funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej z terenu miasta Gliwice i powiatu gliwickiego, za swoje liczne na tej płaszczyźnie zasługi, zostali uhonorowani odznaczeniami resortowymi oraz awansowani na wyższe stopnie służbowe.
W ramach obchodów przeprowadzono uroczystą zbiórkę z udziałem strażaków Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych i pracowników Komendy oraz licznego grona zaproszonych gości, którzy swoja obecnością podnieśli rangę tego święta.

Uroczystą zbiórkę otworzył bryg. mgr inż. Janusz Przybylski  - Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach, który przywitał wszystkich uczestników uroczystości oraz dokonał podsumowania zakresu działań realizowanych przez tut. jednostkę. Złożył także na ręce zaproszonych gości słowa podziękowania za wspieranie działań podejmowanych przez Komendę Miejską PSP
w Gliwicach w dążeniu do rozwoju i umocnienia stanu ochrony przeciwpożarowej na ziemiach powiatu gliwickiego.
Główną część oficjalnych obchodów Dnia Strażaka 2009 poświęcono wyróżniającym się w toku pełnienia służby strażakom KM PSP w Gliwicach, którzy w tym dniu uhonorowani zostali odznaczeniami resortowymi oraz otrzymali awanse na wyższe stopnie służbowe.

Srebrną i Brązową odznaką "Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej", nadaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji uhonorowani zostali:

mł. bryg. MATEJCZYK Marian,
mł. bryg. LUSZCZYK Marek,
mł. bryg. NIŻANKOWSKI Bogdan,
kpt. WILCZEK Bernard,
st. asp.
SPAŁEK Andrzej,
st. ogn. BOROWSKI Marek,
st. asp. GLOGOWSKI Joachim,
st. ogn.
KOZIOŁ Krzysztof,
st. ogn. MORGAŁA Krzysztof.
 

Uchwałą Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej odznaczeni zostali :

ZŁOTYM  MEDALEM  „Za Zasługi dla Pożarnictwa”

st. ogn. MORGAŁA  Krzysztof       

SREBRNYM  MEDALEM  „Za Zasługi dla Pożarnictwa”

st. bryg. OCHMANN Alfred,
asp. sztab HAP Jacek

BRĄZOWYM  MEDALEM  „Za Zasługi dla Pożarnictwa”

st. kpt. BĄK Andrzej,
st. ogn.
KARASZEWSKI Grzegorz

ZŁOTYM  MEDALEM  „Za Zasługi dla Pożarnictwa”

Pan CHĘCIŃSKI Lechosław- inżynier Nadzoru,
Pan SUTOR Wiktor – leśniczy Nadleśnictwa Rudziniec,
Pan MRÓZEK Marian- leśniczy Nadleśnictwa Rudziniec,

SREBRNYM  MEDALEM  „Za Zasługi dla Pożarnictwa”

Pan ADAMCZYK Sławomir  - Vice Starosta Gliwicki,

BRĄZOWYM  MEDALEM  „Za Zasługi dla Pożarnictwa”

Pan SZYMANIK Marek – leśniczy nadleśnictwa Rudziniec

Zgodnie z zapisem ustawowym, z dniem 4 maja każdego roku kalendarzowego nadawane są awanse na wyższe stopnie służbowe strażakom Państwowej Straży Pożarnej. Uroczyste obchody Dnia Strażaka 2009 w Gliwicach były okazją do wręczenia stosownych aktów mianowania na wyższe stopnie, które w roku bieżącym otrzymali: 

Rozkazem Personalnym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji:
do stopnia

MŁODSZEGO BRYGADIERA

1. st. kpt. NIŻANKOWSKI Bogdan,
2. st. kpt. LACHOWICZ Adam                  

KAPITANA

1. mł. kpt. STAROWICZ TOMASZ 

Rozkazem Personalnym  Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej zostali awansowani do wyższych stopni służbowych strażacy:
do stopnia:

STARSZEGO ASPIRANTA

1. asp. DŁUGOSZ Herbert,
2. asp. GRABOWSKI Piotr,
3. asp. KOKOT Piot,
4. asp. KOWALCZYK Dariusz,
5. asp.  MYŚLIN Paweł                               

ASPIRANTA

1. mł. asp. GŁĄB Szymon,
2. mł. asp.  PUCHAŁA Andrzej                  

Śląski Komendant Wojewódzki PSP w Katowicach Rozkazem Personalnym nadał stopnie podoficerskie 18 strażakom  KM PSP w Gliwicach,

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach Rozkazem Personalnym nadał stopnie służbowe w korpusie szeregowych 10 strażakom. 

W trakcie uroczystości zostało również uhonorowanych 5 strażaków Odznaką Honorową Strażaka Powiatu Gliwickiego 

Tegoroczne obchody dnia strażaka stanowiły także okazję do wręczenia nagród laureatom eliminacji powiatowych ogólnopolskiego Konkursu  Plastycznego o tematyce „Zapobiegajmy pożarom”. 

Komendant Miejski PSP w Gliwicach za szczególne zasługi dla leśnictwa otrzymał z rąk Nadleśniczego Nadleśnictwa Rudziniec – Tadeusza Mamoka- wyróżnienie w postaci „Kordelasa Leśnika Polskiego” nadanego przez Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach. 

Na zakończenie uroczystości Komendant Miejski PSP w Gliwicach zaprosił wszystkich na tradycyjną strażacką grochówkę.

Galeria zdjęć.