OGŁOSZENIA

1. PZU S.A. wspiera gliwickich strażaków.
2. Apel Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach.
3.
Szkolenie dla osób wykonujących czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej.
4. Ponownie PZU S.A. wsparło gliwickich strażaków ...
5. Zasady dostarczania dokumentów elektronicznych do KM PSP w Gliwicach.
6. Apel Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach w sprawie
bezpiecznych zasad eksploatacji urządzeń i instalacji grzewczych.
7. Ulotka - "W obliczu powodzi ...".
8. "Dzień Otwartych Strażnic".
9. "Bezpieczne Południe - rozbudowa systemu ratownictwa drogowego na ciągach komunikacyjnych Polski południowej".
10. WYPALANIE TRAW ZABIJA !!!
11. Zanim wezwiesz straż pożarną do os i szerszeni.