ZAWODY

W dniu 3 czerwca 2006 roku na Stadionie Miejskim w Jastrzębiu Zdroju odbyły się Wojewódzkie Młodzieżowe Zawody Sportowo-Pożarnicze dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych województwa śląskiego. W zawodach wzięła udział młodzież w wieku 12-16 lat.

Zawody zorganizowała Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach, Zarząd Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Katowicach oraz Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Jastrzębiu Zdroju-pełniąca rolę gospodarza zawodów. Współorganizatorami byli również Urząd Miejski i Miejski 0środek Sportu i Rekreacji w Jastrzębiu Zdroju.

Zawody młodzieżowych drużyn OSP organizowane są co 2 lata ich celem jest przede wszystkim podniesienie poziomu wyszkolenia strażaków oraz pogłębienie przyjacielskich kontaktów i wzajemne poznanie się druhów z różnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych  województwa .
W kraju zawody rozgrywane są na trzech szczeblach: powiatowym , wojewódzkim i krajowym . Zwycięzcy zawodów krajowych reprezentują Polskę na  międzynarodowych zawodach drużyn pożarniczych. Wojewódzkie Zawody Sportowo- Pożarnicze jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych województwa śląskiego zostały poprzedzone cyklem zawodów powiatowych i miejskich , podczas których drużyny walczyły o prawo startu w zawodach wojewódzkich.  Do zawodów zakwalifikowało się łącznie 30 drużyn ( 14 kobiecych i 16 męskich   ) .W tegorocznych zawodach wojewódzkich wzięło udział 300 kobiet i mężczyzn członków Ochotniczych Straży Pożarnych.

Zawody wojewódzkie rozgrywane są w dwóch konkurencjach :

ĆWICZENIE BOJOWE  
podczas, których drużyna w uzbrojeniu osobistym ustawia się w kolejności pełnionych funkcji przed linią startu. Dowódca drużyny melduje sędziemu o gotowości do rozpoczęcia ćwiczenia. Po otrzymaniu zgody słowem "rozpoczynać" dowódca wydaje rozkaz: "Pożar na wprost , stanowisko wodne rzeka ,   rozdzielacz na wysokości dwóch odcinków W-75, linie gaśnicze z dwóch odcinków W-52, rota pierwsza sprawić linię główną   , na linię startu w tył rozejść się".   Zawodnicy w dowolny sposób zajmują miejsca na jednej lub dwóch liniach startowych i oczekują na znak /sygnał/ sędziego startowego. Po sygnale sędziego przystępują do ćwiczenia .

oraz

BIEG SZTAFETOWY    9 X 50m,
w którym 9 zawodników mają do pokonania trzy przeszkody w postaci równoważni o wysokości 60 cm i długości 6 m , ściany o wysokości 1,5 m i  rury do czołgania  o długości 8 m . Pałeczką sztafetową w tej konkurencji jest prądownica strażacka , którą zawodnicy przekazują sobie w strefie zmian . 

Podstawą do oceny i wyłonienia zwycięzców jest Międzynarodowy Regulamin Zawodów Sportowo –Pożarniczych wydany przez CTIF ( Międzynarodowy Komitet ds. Zwalczania i Zapobiegania Pożarom ). Klasyfikacja jest prowadzona oddzielnie dla kobiet i mężczyzn .

Zwycięzcy zawodów wojewódzkich w poszczególnych grupach uzyskają prawo reprezentowania województwa w  zawodach krajowych, a w przypadku ich wygrania reprezentowania Polski na Międzynarodowych Zawodach  Drużyn Pożarniczych   .

Najlepsze drużyny oprócz prawa reprezentowania województwa otrzymają dyplomy puchary i nagrody indywidualne .

Wyniki Klasyfikacji przedstawiają się następująco:

Drużyny chłopców :
1.OSP Świbie pow.Gliwice,
2.OSP Grodzisko pow.Kłobuck,
3.OSP Osiny pow. Żory.

Drużyny dziewcząt :
1.OSP Pawłowice pow.Pszczyna
2.OSP Nierada pow.Częstochowa,
3.OSP Drogomysl pow. Cieszyn.

Informację zamieszczono na podstawie stron internetowych KW PSP w Katowicach i KM PSP w Jastrzębiu Zdroju.