STATYSTYKA

Statystyka interwencji jednostek PSP na terenie działania KM PSP w Gliwicach na dzień:
Poniedziałek 9 stycznia 2017 r.

Pożary: 20

małe

średnie

duże

bardzo duże

 20

0

0

0

 


Miejscowe zagrożenia:
35

małe

lokalne

średnie

duże

gigantyczne

3

31

1

0

0

 


Alarmy fałszywe:
20

zlośliwe

w dobrej wierze

z instalacji wykrywania pożarów

0

10

10

 


Interwencje RAZEM:

75