STATYSTYKA

Statystyka interwencji jednostek PSP na terenie działania KM PSP w Gliwicach na dzień:
Czwartek 22 marca 2018 r.

Pożary: 214

małe

średnie

duże

bardzo duże

210

3

1

0

 


Miejscowe zagrożenia:
 369

małe

lokalne

średnie

duże

gigantyczne

54

308

7

0

0

 


Alarmy fałszywe:
 120

zlośliwe

w dobrej wierze

z instalacji wykrywania pożarów

2

78

40

 


Interwencje RAZEM:

703