STATYSTYKA

Statystyka interwencji jednostek PSP na terenie działania KM PSP w Gliwicach na dzień:
Czwartek 11 maja 2017 r.

Pożary: 401

małe

średnie

duże

bardzo duże

 393

8

0

0

 


Miejscowe zagrożenia:
669

małe

lokalne

średnie

duże

gigantyczne

89

566

14

0

0

 


Alarmy fałszywe:
188

zlośliwe

w dobrej wierze

z instalacji wykrywania pożarów

7

103

78

 


Interwencje RAZEM:

1258