STATYSTYKA

Statystyka interwencji jednostek PSP na terenie działania KM PSP w Gliwicach na dzień:
Czwartek 13 luty 2017 r.

Pożary: 80

małe

średnie

duże

bardzo duże

 80

0

0

0

 


Miejscowe zagrożenia:
167

małe

lokalne

średnie

duże

gigantyczne

18

147

2

0

0

 


Alarmy fałszywe:
77

zlośliwe

w dobrej wierze

z instalacji wykrywania pożarów

2

44

31

 


Interwencje RAZEM:

324