STATYSTYKA

Statystyka interwencji jednostek PSP na terenie działania KM PSP w Gliwicach na dzień:
Wtorek 20 czerwca 2017 r.

Pożary: 505

małe

średnie

duże

bardzo duże

 495

9

1

0

 


Miejscowe zagrożenia:
967

małe

lokalne

średnie

duże

gigantyczne

131

821

15

0

0

 


Alarmy fałszywe:
247

zlośliwe

w dobrej wierze

z instalacji wykrywania pożarów

11

140

96

 


Interwencje RAZEM:

1719