Zastępca
Komendanta Miejskiego
Państwowej Straży Pożarnej
w Gliwicach


mł. bryg. mgr inż. Bernard Wilczek