Zastępca
Komendanta Miejskiego
Państwowej Straży Pożarnej
w Gliwicach