Zastępca
Komendanta Miejskiego
Państwowej Straży Pożarnej
w Gliwicach


bryg. mgr inż. Marian Matejczyk