Zastępca
Komendanta Miejskiego
Państwowej Straży Pożarnej
w Gliwicach

bryg. mgr inż. Marian Matejczyk