Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku.

 

Lp.
Dział gospodarki materiałowo - technicznej
Nazwa sprzętu (urządzenia)
Nr ewidencyjny sprzętu (urządzenia)
Ilość
Cena jednostkowa
Kategoria użytkowania
1.            
2.            
3.